Thông báo về việc thay đổi thời gian các khóa đào tạo

Để đảm bảo công tác chuẩn bị và nâng cao chất lượng đào tạo. Bệnh viện thông báo thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo “Phẫu thuật bệnh trĩ – K26” dự kiến tổ chức vào ngày 18/4/2022 – 22/7/2022 sang ngày 23/5/2022 – 25/5/2022

 

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here