Tiếp tục thông báo nghỉ học đối với sinh viên đang học tập tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện trở lại trong cộng đồng (tại tỉnh Hà Nam,Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai…) với tốc độ lây lan nhanh chóng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế cũng như tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục thông báo nghỉ học tạm thời đối với sinh viên đang học tập tại bệnh viện từ ngày 10/5/2021.

Tất cả các sinh viên có yếu tố dịch tễ vui lòng khai báo y tế và thông báo cho Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến để có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây lan.

 

 

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here