Thông báo: Về việc tiếp tục đăng ký báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần XIII năm 2022

Ngày 21/4/2022, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã gửi Thông báo số 909/TB – VĐ (Thông báo số 1) về việc đăng ký tham dự và báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần thứ XIII năm 2022 tổ chức vào ngày 23/9/2022 với chủ đề Cải tiến chất lượng chăm sóc và thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh. Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký tham dự và báo cáo từ một số đơn vị như: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới – Quảng Bình… Để công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị đảm bảo chất lượng, kính đề nghị các Quý đồng nghiệp, cơ quan tiếp tục đăng ký tham dự và báo cáo khoa học tại Hội nghị trên (hướng dẫn đăng kí, trình bày báo cáo theo các phụ lục II, III và IV đính kèm)./.

    

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here