Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo Điều dưỡng Gây mê Hồi sức – K11

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ trợ giúp chăm sóc của các cán bộ y tế đang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2023, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khóa đào tạo “Điều dưỡng Gây mê Hội sức – K11″ nội dung cụ thể như sau:

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here