Home Thông tin chung Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Cơ cấu tổ chức nhân sự

Phòng Đào tạo hiện có 10 cán bộ nhân viên. Trong đó, bao gồm: 01 Trưởng phòng 02 Bác sỹ 02 Chuyên viên 04...

PHỔ BIẾN

TIN MỚI