DẤU ẤN VIỆT ĐỨC 2022: MỘT NĂM NHÌN LẠI

TIN TỨC:
DẤU ẤN VIỆT ĐỨC 2022: MỘT NĂM NHÌN LẠI
—————
🌸🌸 Bệnh viện HN Việt Đức – Một bệnh viện hạng đặc biệt của quốc gia – Bệnh viện chuyên khoa sâu tuyến cuối của cả nước với sứ mệnh là bệnh viện hạt nhân đầu ngành về ngoại khoa. Năm 2022 tập thể cán bộ bệnh viện Việt Đức đã đồng lòng đoàn kết sát cánh bên nhau, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm:
– Cấp cứu, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng
– Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế
– Nghiên cứu khoa học
– Chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới
– Hợp tác quốc tế
– Phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa
– Quản lý bệnh viện, quản lý chất lượng bệnh viện
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ Y tế
Theo:
YOUTUBE.COM
DẤU ẤN VIỆT ĐỨC 2022 – MỘT NĂM NHÌN LẠI | BV Việt Đức

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here