Danh sách cấp chứng chỉ khóa đào tạo “Điều dưỡng chăm sóc người bệnh sau ghép tim – K1”, “Điều trị người bệnh suy tim – K1”, “Điều trị, theo dõi người bệnh sau ghép tim – K1”

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là trung tâm khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học hàng đầu. Trong thời gian qua, bệnh viện đã tổ chức thành công nhiều khóa tập huấn, đào tạo để trang bị kiến thức chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ.

Danh sách cấp chứng chỉ các khóa đào tạo Theo Quyết định số 73/QĐ-VĐ ngày 13/01/2023 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.