Cơ cấu tổ chức nhân sự

Phòng Chỉ đạo tuyến hiện tại có 07 cán bộ, bao gồm: 01 Trưởng phòng: TS.BS. Lê Việt Khánh 02 Phó Trưởng phòng: TS....

PHỔ BIẾN

TIN MỚI