Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày nâng cao – K10

Để đảm bảo công tác chuẩn bị và nâng cao chất lượng đào tạo. Bệnh viện thông báo thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày nâng cao – K10 dự kiến tổ chức vào ngày 12/6/2023 – 14/6/2023 sang ngày 24/7/2023 – 26/7/2023 hoặc đến khi có thông báo tiếp theo./.