Thông báo: Dự kiến chương trình tổng thể Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành y tế toàn quốc lần thứ XX

Ban Tổ chức trân trọng thông báo đến Quý đơn vị dự kiến chương trình tổng thể của Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành y tế toàn quốc lần thứ XX (chương trình được cập nhật đến ngày 13/4/2021). Nội dung cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here