Kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo thuộc hoạt động chỉ đạo tuyến, đề án 1816 năm 2024

Ngày 10/6/2024, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức khai giảng các khóa đào tạo “Phẫu thuật thay khớp háng cơ bản – K8”, “Chụp Cắt lớp vi tính: Kỹ thuật và chẩn đoán – K3”, “Điều dưỡng ngoại khoa – K45” và “Phẫu thuật nội soi can thiệp qua đường niệu đạo – K23” thuộc hoạt động chỉ đạo tuyến, đề án 1816 năm 2024 nội dung cụ thể như sau: