Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo khóa đào tạo Điều trị suy van tĩnh mạch nông chi dưới bằng kỹ thuật can thiệp nhiệt nội mạch – K1

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y khoa trên cả nước, từ tháng 9/2023 đến tháng 11/2023, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khóa đào tạo Điều trị suy van tĩnh mạch nông chi dưới bằng kỹ thuật can thiệp nhiệt nội mạch – K1, nội dung cụ thể như sau: