Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo Kỹ thuật viên dụng cụ mổ mở – K19

Để đảm bảo công tác chuẩn bị và nâng cao chất lượng đào tạo. Bệnh viện thông báo thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo Kỹ thuật viên dụng cụ mổ mở – K19 dự kiến tổ chức vào ngày 03/4/2023 – 08/9/2023 sang ngày 09/5/2023 – 13/10/2023 hoặc đến khi có thông báo tiếp theo./.

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here