Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức các khóa đào tạo

Để đảm bảo công tác chuẩn bị cũng như chất lượng của khóa đào tạo, Bệnh viện thông báo lùi thời gian tổ chức các khóa đào tạo như sau hoặc đến khi có thông báo tiếp theo

 

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here