Thông báo: Kế hoạch khóa đào tạo Kỹ thuật viên dụng cụ mổ nội soi – K33 và Kỹ thuật viên dụng cụ mổ mở – K17

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng như những học viên sau khi tốt nghiệp các trường Đại học Y trong cả nước, từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2021, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khóa đào tạo “Kỹ thuật viên dụng cụ mổ nội soi – K33” và “Kỹ thuật viên dụng cụ mổ mở – K17”, nội dung cụ thể như sau:

1. Kế hoạch đào tạo Kỹ thuật viên dụng cụ mổ nội soi – K33:

 

 

2. Kế hoạch đào tạo Kỹ thuật viên dụng cụ mổ mở – K17:

 

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here