Lịch sử phát triển phòng Chỉ đạo tuyến

Lịch sử phát triển phòng Chỉ đạo tuyến

  • Năm 1996 – 2004: Phòng Chỉ đạo chuyên khoa.
  • Năm 2004 – 2010: Phòng Chỉ đạo tuyến.
  • Năm 2010 đến nay: Phòng Chỉ đạo tuyến trực thuộc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến.

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here