Chiêu sinh Khóa đào tạo “Siêu âm tổng quát – K21”

Nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản về kỹ thuật siêu âm chẩn đoán, từ phần đại cương về siêu âm đến siêu âm chẩn đoán ở các chuyên khoa, giúp học viên nắm được một cách tổng quát về siêu âm. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Siêu âm tổng quát – K21”.

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here