Chiêu sinh khóa đào tạo Lọc máu cơ bản – K5

Nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện kỹ thuật Lọc máu cơ bản cho các đối tượng là bác sĩ và điều dưỡng, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở lớp “Lọc máu cơ bản – K5” như sau:

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here