Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo Trợ giúp chăm sóc – K4

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ trợ giúp chăm sóc của các cán bộ y tế đang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khóa đào tạo “Trợ giúp chăm sóc – K4”, nội dung cụ thể như sau:

Để lại bình luận

Để lại bình luận
Please enter your name here